Plastové bazény - jímky - septiky - vodoměrné - šachty - přečerpávací jímky - další plastové výrobky

Zpět na .

Čerpadlo UNIQUA CESSPIT T 14


Čerpadlo pro kratší čerpání, do gravitační kanalizace s integrovaným drtičem.Čerpadlo UNIQUA-CESSPIT-T-14 .

Čerpadlo do přečerpávací jímky.
Kvalitní, od českého výrobce. Určené na čerpání do gravitační kanalizace.Jádro celé přečerpávací jímky je bezesporu čerpadlo. Toto čerpadlo je určeno na čerpání na kratší vzdálenosti. Typicky pokud nevychází spád do gravitační kanalizace. Maximální převýšení je uváděno jen 12,5m. Pokud potřebujete připojit čerpadlo k tlakové kanalizaci, nebo na vyšší převýšení. Podívejte se u nás na jiné čerpadla.


Popis od výrobce:

Čerpalo UNIQUA CESSPIT T14:

Ponorné kalové čerpadlo UNIQUA CESSPIT je určeno k čerpání silně znečištěných odpadních vod s vysokou hustotou, tj. k čerpání žump a septiků, kalových jímek, odpadních vod, průmyslových vod. Použití čerpadla k čerpání hořlavých kapalin, toxických a agresivních (zásady, kyseliny) látek není dovoleno. Též je zakázáno použití čerpadla v prostředí s nebezpečím výbuchu. Výrobce může čerpadlo dodat s různou délkou kabelu dle přání zákazníka. Čerpadlo je možné používat v pracovní poloze vertikální, horizontální i šikmé.

Konstrukce:

Čerpadlo UNIQUA CESSPIT je vybaveno elektromotorem na společné hřídeli jako jeden kompaktní hermetický celek se sacím otvorem umístěným ve spodní části. Čerpadlo je jednostupňové s oběžným kolem typu Vortex. Elektromotor je třífázový, asynchronní a je chráněn proti průniku čerpané kapaliny mechanickou ucpávkou, olejovou skříní (naplněnou rafinovaným řepkovým olejem) a guferem. Připojovací elektrický kabel je ve speciální vývodce dokonale utěsněn proti průniku čerpané kapaliny a je zabezpečen proti vytržení. Uživatel je povinen chránit elektromotor proti přetížení nadproudovou ochranou (motorovým spouštěčem) viz schéma zapojení. Výrobek je chráněn užitným vzorem a patentem.

cena: 5600 Kč
KONEČNÁ CENA ČERPADLA S DPH 21%.
Návod čerpadla UNIQUA-CESSPIT-T-14 Návod
Specifikace:

Nerezo-litinové, kalové čerpadlo s řezákem, k čerpání do gravitační kanalizace.

objemový průtok (Qr): 5l/s (300l/min)
max. dopravní výtlak (Hmax): 12,5m
dopravní tlak:
---------
max. ponor: 6,5m
max. počet startů za hodinu: ---
příkon elektromotoru: 1,15Kw
otáčky elektromotoru: ---/min
jmenovité pracovní napětí: 400V
kmitočet sítě: -- Hz
nominální proud motoru (ln): 1,9A
max. hustota čerpané kapaliny: ----
max. teplota čerpané kapaliny: ----
rozsah PH čerpané kapaliny: ----
max. hlučnost: ----
délka kabelu: 10m
rozsah nadproudové ochrany: --
délka čerpadla: 420mm
hmotnost čerpadla: 15Kg
UNIQUA-CESSPIT-T-14 .