Plastové bazény - jímky - septiky - vodoměrné - šachty - přečerpávací jímky - další plastové výrobky

Montáž a usazení jímky.


Postup montáže poctivé jímky.
Krok 1.
Příprava usazení jímky:


Je důležité, aby jímka nebyla uložena v místě, kde je možná hladina spodní vody. Pokud je možná spodní voda, je důležité ochránit jímku druhým pláštěm. Dvouplášťové jímky zde. Při montáži je důležité, aby byly dodrženy stavební zásady a bezpečnost práce.

Příprava jímky a jámy pro uložení.


Krok 2a.
Usazení a betonování jímky (verze obsypání):


Tahle verze obsypání, je možná tehdy, pokud je zemina suchá a pevná (tzn. musí se zajistit, aby jímka nebyla vystavená vyššímu tlaku. Hlavně v případě, že je prázdná. Obsypání jímky určí projektant.

Pokud je zemina suchá, pevná a dostatečně únosná. A pokud se zajistí, aby zemina na jímku netlačila. Může projektant betonování boků nahradit obsypáním jímky zeminou (ne pískem). Postupně napouštíme vodou a opatrně obsypáváme zeminou. Napustit se může i celá jímka a teprve potom, jímku můžeme postupně obsypat (např. napustit přes noc). Při obsypávání dodržujeme technologické přestávky, podle návodu k jímce. Doporučujeme zeminu několik dní prolévat, aby si sedla.

Verze 1a. Verze obsypání pláště.

Krok 2b.
Usazení a betonování jímky (verze celkového obetonování jímky):


Doporučujeme tuhle verzi celkového obetonování. Hlavně z důvodu vysoké kvality celkově obetonované jímky. Naše obetonovaná jímka, patří mezi nejpevnější jímky, s nejdelší životností na trhu a to za minimální cenu. (Skvělá cena vysoce kvalitní jímky díky suché směsi betonu a velice dobré ceně naší jímky).

Verze 1b. Verze celkového obetonování.

Krok 3.
Betonování Víka:


Před betonováním víka hlavní nádoby (stropu jímky), se musí víko vhodně vyztužit například trámky, nebo deskami rozepřenými o dno. Víko jímky (strop jímky) betonujeme podle potřeby. 5-25cm armovaného betonu, podle potřebného zatěžování (např. os autem atd.). Díky přebetonování víka jímky (stropu jímky) , získáte hlavně dlouhou životnost. Vysvětlení: I když víka jímek (stropy jímek) vyrábíme z 8mm plastu, tak plast nedoporučujeme jako nosnou konstrukci. Představte si plastovou láhev v obchodě, má velice dlouhou životnost, ale když ji začnete zatěžovat např. v ruce. Tak za krátkou dobu, praskne z důvodu zkrácení životnosti, při zatěžování. Beton tento problém nemá a po dlouhou dobu životnosti, zvyšuje svou pevnost.Krok 3. Betonování víka jímky

Krok 4.
Konečné úpravy:


Po vytvrdnutí betonu, se může jímka vypustit. A přes beton udělat terénní úpravy. Jímka je nachystaná k používání.Krok 4. Betonování víka jímky

Informace na této stránce, mají čistě informativní charakter. A v žádném případě, nenahrazují ani nedoplňují návod dodávaný k jímkám. Který se podle typu a velikosti jímky, může měnit. Při jakémkoli usazení, musí být dodrženy stavební zásady, normy a dodržení bezpečnosti práce.