Plastové bazény - jímky - septiky - vodoměrné - šachty - přečerpávací jímky - další plastové výrobky

Zpět na .

On-Line výpočet velikosti jímky - žumpy.


Doporučená velikost jímky-žumpy.
Výpočet velikosti jímky podle ČSN 736781, podle této Čsn normy, se řídíme rovnicí V = n.q.t .
n – počet obyvatel, q – specifická potřeba vody, t – interval vybírání jímky

I když Tvůrci České Státní Normy vzali v úvahu průměrné faktory, tak se vaše spotřeba bude jistě lišit podle návyků vaší rodiny. (Někdo např. šetří jiní nejsou doma celý víkend atd.) Podle zkušeností našich zákazníků jsou normy pro většinu rodin naddimenzované. To ale nemusí znamenat že se zrovna vaše rodina normě nepřibíží nebo ji nepřekročí.

Naše doporučení:


My, proto podle našich zkušeností doporučujeme, vzít v úvahu velikost jímky podle tohoto výpočtu, ale hlavně si zjistit velikost fekálu, který k vám jezdí. Vetšina fekálních vozů, nemá větší objem než 12m3! To je dané i tím, že 12m3 bude vážit 12tun, plus například dalších 12tun samotné auto a takováto vozidla, mají omezený průjezd, po některých komunikacích. Proto si většina zákazníků, po zjištění že mají v dosahu fekál například, pouze 8m3, objedná jímku maximálně 9m3. Je totiž jasné, že by si tito zákazníci při koupi jímky 12m3, buď museli nechat vyvést jen 8m3 a 4m3 by mu zůstali v jímce. Nebo by si nechali vyvést i ty 4m3, kdy bude fekál plný jen zpoloviny. Ale fekálník většinou naúčtuje, odvoz celé kapacity fekálu. Tím se vyvážení značně prodraží!


On-Line Kalkulátor, nejvhodnější velikosti jímky nebo intervalu vyvážení

q (m3 na osobu a den)n (Počet obavytel)
Počet obyvatel používajících odpad vedoucí do jímky.

Výpočítat jak velkou jímku potřebujete, aby vám vydržela určitý počet dní.

t (Požadovaný interval vyvážení jímky ve dnech)

(Zadejte interval, po kterém chcete jímku vyvážet.
Ve dnech.)


Doporučená velikost jímky. Podle ČSN a zadání je:
Nejdřív zadejte (t)
Ale přečtěte si naše doporučení


Vypočítat jak dlouho vydrží zadaná jímka. Počet dní do naplnění jímky, podle ČSN.

V (Velikost jímky v m3,
1m3 = 1 kubík)


(Zadejte velikost jímky. V m3.
1m3 = 1 kubík)


Podle normy ČSN a zadání. Jímka vydží:
Nejdřív zadejte (v)
Ale přečtěte si naše doporučení


Tento výpočet je pouze informativní. Firma Monika Špičáková, nepřebírá žádnou zodpovědnost, za důsledky spojené s tímto formulářem a výpočtem.